Potřebujete vízum k návštěvě Německa?

Posted on

Potřebujete vízum k návštěvě Německa?

Pokud plánujete cestu do Německa, je pravděpodobné, že budete moci navštívit bez žádosti o speciální vízum. Cestovatelé z více než 50 zemí a území-včetně USA, Kanady, Velké Británie, Japonska a Mexika 1- jsou osvobozeni od nutnosti víza k návštěvě Německa po dobu 90 dnů nebo méně během šestiměsíčního období. Jediná věc, kterou potřebujete, je platný cestovní pas, jehož platnost nevyprší alespoň tři měsíce po datu, kdy se plánujete vrátit domů, takže pokud přemýšlíte o cestě do Německa, nyní je vhodná doba pro kontrolu platnosti datum vašeho pasu.

Pokud je vaše cesta do Německa součástí větší cesty po Evropě, platí stejná vízová pravidla pro 26 zemí, které tvoří oblast známou jako Schengenský prostor. V Schengenském prostoru můžete překračovat hranice bez mezinárodních kontrolních bodů a 90denní limit platí pro celou oblast, nikoli pro každou jednotlivou zemi. Mezi země, které jsou součástí této dohody, patří Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

V závislosti na tom, jak dlouho plánujete zůstat v Německu, existují dva široké typy víz: schengenské turistické vízum a dlouhodobá národní víza. První z nich je pro státní příslušníky zemí, které nejsou osvobozeny od daně, kteří plánují navštívit Německo nebo Schengenský prostor, což jim dává stejná práva jako státním příslušníkům osvobozeným od vízové ​​povinnosti svobodně cestovat po dobu 90 dnů.

Dlouhodobá národní víza jsou specifická pro Německo a jsou vyžadována pro všechny občany mimo EU, kteří plánují strávit v zemi více než 90 dní, aby žili, pracovali nebo studovali. Cizí státní příslušníci jsou obvykle povinni požádat o příslušná víza před příjezdem do Německa a poté, co se usadí, získat povolení k dlouhodobému pobytu.

Občané Spojených států, Austrálie, Kanady, Izraele, Japonska, Nového Zélandu, Švýcarska a Jižní Koreje však mohou požádat o povolení k pobytu v Německu bez získání víza, stejně jako státní příslušníci EU. 2 Místo žádosti o vízum před stěhováním do Německa, jak je obvykle požadováno, mohou občané s pasem z jedné z těchto zemí zahájit a ukončit imigrační proces po příjezdu.

Například americkému občanovi žijícímu ve Spojených státech je nabídnuto nové zaměstnání v Německu. Tento jedinec se může sbalit a přestěhovat se do Německa – spolu se svými nejbližšími rodinnými příslušníky – aniž by kdy vkročil na německý konzulát v USA. Americký občan vstupuje do Německa jako turista a může v zemi pobývat 90 dní, během nichž dobu, kdy musí požádat o povolení k dlouhodobému pobytu v kanceláři místního cizince-nebo Ausländerbehörde-, aby mohli nadále žít a pracovat v Německu.

Vízové ​​požadavky pro Německo
Typ vízaJak dlouho to platí?Požadované dokumentyPoplatky za přihlášku
Schengenské turistické vízum90 dní v jakémkoli období 180 dnůBankovní výpisy, doklad o zdravotním pojištění, rezervace hotelů, zpáteční letenkyAž 80 eur
Studentské vízumŠest měsícůDopis o přijetí do vysokoškolského programu, doklad o finančních možnostech, prokázání odpovídajících jazykových znalostí, příslušný titul (je -li relevantní)75 eur
Pracovní vízumŠest měsícůNabídka práce v Německu, příslušná kvalifikace, doklad o finančních možnostech75 eur
Family Réunion VisaLiší seOsvědčení prokazující rodinný vztah, prokázání odpovídajících jazykových znalostí, doklad o bydlení v NěmeckuAž 75 eur

Schengenské turistické vízum

Pokud máte pas z jedné ze zemí , které nejsou osvobozeny , budete muset pro návštěvu Německa požádat o schengenské turistické vízum. Cestující s vízem mohou navštívit Německo a další schengenské země až na 90 dní a v závislosti na podmínkách víza jim může být povoleno opustit a znovu vstoupit do schengenského prostoru.

Poplatky za vízum a aplikace

Nejprve se musíte ujistit, že požádáte o schengenské turistické vízum na správném konzulátu. Pokud je vaše cesta pouze do Německa nebo budete v Německu trávit většinu dní, odešlete svou žádost na nejbližší německý konzulát ve vaší domovské zemi. Pokud budete trávit stejný počet dní mezi Německem a jinou zemí nebo zeměmi, požádejte na konzulátu o zemi schengenského prostoru, kam přijedete jako první.

Když se dostavíte na schůzku na německém konzulátu, budete muset poskytnout:

 • Schengenské vízum
 • Platný pas
 • Dvě stejné fotografie (35 milimetrů na 45 milimetrů)
 • Cestovní pojistka
 • Zpáteční letový itinerář
 • Doklad o ubytování (hotelové rezervace nebo notářsky ověřené dopisy od hostitelů ve Francii)
 • Doklad o finančních prostředcích (např. Bankovní výpisy, výplatní pásky, doklad o zaměstnání atd.)

Poplatek za schengenské turistické vízum je 80 eur, 3 splatné podle aktuálního směnného kurzu v místní měně, ale pro určité skupiny, jako jsou evropští státní příslušníci ze zemí mimo EU, studenti nebo učitelé cestující za vzděláváním, jsou k dispozici slevy a prominutí účely a malé děti.

Zpracování vyplněných žádostí trvá od dvou dnů do dvou týdnů v závislosti na národnosti žadatele. O turistické vízum byste měli požádat nejméně tři týdny před plánovaným odletem, abyste si byli jisti, že je obdržíte včas.

Studentské vízum

Německo nabízí dva hlavní typy studentských víz , jeden pro studenty, kteří byli přijati do školy, a druhý pro potenciální studenty, kteří musí v Německu podat žádost. U obou víz budete muset prokázat, že máte potřebné jazykové znalosti, pokud je váš program v němčině a finanční prostředky na to, abyste se udrželi při pobytu v zahraničí.

Pokud jste již byli přijati na německou školu, budete muset předložit svůj akceptační dopis a také všechny příslušné tituly nebo školní práce, které jsou předpokladem programu, například vysokoškolský diplom, pokud začínáte magisterský titul. . Jakmile jste v Německu, budete muset požádat o převedení víza na povolení k pobytu.

Vízum pro potenciální studenty umožňuje držitelům víz zůstat v Německu po dobu tří měsíců-s možností prodloužení až na šest měsíců-při hledání a podávání žádostí o akademické programy. I když můžete vstoupit do Německa jako turista bez víza na tři měsíce, budete se muset před stěhováním požádat o vízum pro žadatele. Vízum pro studentské uchazeče vám umožňuje požádat a získat váš pobytový průkaz v Německu za předpokladu, že jste přijati do akademického programu. Pokud nemáte studentské vízum, budete se muset vrátit do své domovské země a odtud zahájit celý vízový proces.

Poplatek za studentské vízum je 75 eur, splatný v aktuálním kurzu místní měny.

Pracovní vízum

Pokud budete žít a vydělávat peníze v Německu a nejste ze země osvobozené od víz, budete muset před stěhováním požádat o pracovní vízum . Pracovní víza platí pro ty, kteří již byli najati německou společností, osoby samostatně výdělečně činné, podnikatele nebo vysoce kvalifikované uchazeče o zaměstnání, kteří chtějí hledat práci v Německu.

Budete muset poskytnout dostatečnou dokumentaci, která ukáže vaši práci a dovednosti, v závislosti na typu pracovního víza, o které žádáte. Mezi příklady patří pracovní smlouva s uvedenou mzdou, profesionální licencí nebo titulem, podrobný obchodní plán a portfolio práce. Nejdůležitější je, že budete muset prokázat, že budete mít prostředky na to, abyste se uživili v Německu, a to buď prostřednictvím vlastních úspor, nebo z platu vaší nové pozice.

Poplatek za pracovní vízum je 75 EUR, který zaplatíte během schůzky podle aktuálního směnného kurzu v místní měně.

Family Réunion Visa

Němečtí občané i legální rezidenti jsou schopni přivést do Německa nejbližší rodinné příslušníky, aby s nimi mohli žít, a to žádostí o vízum pro sloučení rodiny . Mezi způsobilé příbuzné patří jejich partner stejného pohlaví nebo opačného pohlaví, snoubenec, nezletilé děti a rodiče. Pokud žadatel pochází z jedné ze zemí osvobozených od víza, může se přestěhovat do Německa bez žádosti o vízum a po příjezdu požádat o povolení k pobytu.

Pro ty, kteří potřebují vízum, jsou dokumenty, které budete potřebovat k přeměně na německý konzulát, tyto:

 • Vyplněný formulář žádosti
 • Prohlášení o přesnosti informací
 • Platný cestovní pas žadatele
 • Kopie pasu sponzorujícího člena rodiny
 • Fotografie pasového formátu
 • Osvědčení, které ověřuje vztah (např. Oddací list, rodný list, podání pro zamýšlené manželství atd.)
 • Minimálně úroveň německého jazyka A1 (platí výjimky)
 • Doklad o bydlení v Německu
 • Pozvánka od sponzorujícího člena rodiny

Struktura poplatků závisí na tom, zda rodinný příslušník již žijící v Německu je německý občan nebo legální rezident. Rodinní příslušníci německých občanů mohou podat žádost o vízum bezplatně, zatímco rodinní příslušníci legálních rezidentů musí zaplatit standardní národní vízový poplatek ve výši 75 EUR splatný v místní měně.

Visa přespává

Pokud navštěvujete Německo ze země osvobozené od víz-včetně USA-můžete být v zemi a okolním schengenském prostoru pouze 90 dní z období 180 dnů. Chcete -li zjistit, zda se vás to týká, jednoduše si vytáhněte kalendář a najděte poslední datum, které očekáváte v zemi schengenského prostoru. Poté počítejte šest měsíců pozpátku a spočítejte každý den, který jste v té době strávili v schengenské zemi. Pokud je počet dní více než 90, budete muset odejít dříve nebo riskovat překročení pobytu s vízem.

Přesný trest za prodloužení víza závisí na zemi, ve které jste chyceni, a na vaší jedinečné situaci, ale Německo je notoricky přísné. Mezi možné tresty patří pokuta, deportace, uvěznění a neschopnost vrátit se na určitou dobu do schengenského prostoru.

Prodloužení víza

Prodloužení schengenského turistického víza není snadné, ale za extrémních okolností je to možné. V Německu můžete požádat pouze o prodloužení na berlínském imigračním úřadu na adrese Lise-Meitner-Straße.

Budete potřebovat dokumentaci, která podporuje vaše zdůvodnění delšího pobytu a možné důvody zahrnují lékařskou pohotovost, přírodní katastrofu, krizi ve vaší domovské zemi nebo nepředvídatelný pohřeb, ale rozhodnutí o prodloužení víza je zcela na uvážení úředník, který vám pomůže. Nejdůležitější věcí je požádat o prodloužení před vypršením platnosti současného víza. Pokud budete čekat příliš dlouho, již jste si prodloužili vízum a můžete být okamžitě vyhoštěni.